serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Funkcjonowanie i rozwój organizacji – wykłady z praktykami”, którego ekspertem będzie Pan Adam Walicki – prezes Instytutu Kronenberga. Temat spotkania: Menedżer w czasach kryzysu.
Adam Walicki – Konsultant i trener w zakresie zarządzania marketingowego i komunikacji biznesowej.Od ponad trzydziestu lat doradca wiodących firm regionu. Wykładowca marketingu na studiach podyplomowych i studiach MBA. Inicjator powstania nowych przedsięwzięć gospodarczych i klastrów. Organizator i prelegent na kilkudziesięciu konferencjach i seminariach biznesowych. Prezes Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych, organizacji wspierającej działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i planowania zintegrowanego północno – wschodniej Polski. Prezes Resursy Podlaskiej, której celem jest wspieranie inicjatyw dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego. Prezes zarządu Fundacji Technotalenty, organizacji promującej kulturę innowacji. Współzałożyciel Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Członek zarządu Instytutu Badań i Analiz VIVADE realizującego badania społeczne i gospodarcze. Wieloletni członek kapituł konkursów biznesowych, w tym Podlaskiej Złotej Setki i Menedżera Roku oraz przewodniczący Kapituły Nagrody Kronenberga „Omne Trinum Perfectum”. Członek Rad Konsultacyjnych na Wydziale Biologii i na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Wiceprzewodniczący Rady Rozwoju Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Członek Rady Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams.Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Y4N2FlODYtNmQ5MC00OGY5LThjNTUtYjBhMTI0ZWQ5ZjJm%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2C%22Oid%22%3A%22f4cd2e6f-bcc5-4bc7-bff3-33ef4c25af3c%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Miejsce wydarzenia

MS Teams

Data i godzina wydarzenia

21 Paź 2022 r. | 16:45 - 18:15

Funkcjonowanie i rozwój organizacji: Menedżer w czasach kryzysu