Wysokość czesnego dla studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia, który podejmuje naukę w roku akademickim 2023/2024, za pierwszy rok nauki wynosi:
Kierunek studiów Stopień studiów Czesne płatne za rok Czesne semestralne
(2 raty)
Czesne miesięczne
(10 rat)
w zł Rata w zł Rata w zł
Zarządzanie

Bezpieczeństwo
państwa

w Ełku

I stopnia 4600 2175 (za I sem.)

2625 (za II sem.)

455 (5 rat – I sem.)

545 (5 rat – II sem.)

Marketing cyfrowy

w Ełku

I stopnia 4950 2350 (za I sem.)

2800 (za II sem.)

490 (5 rat – I sem.)

580 (5 rat – II sem.)

Zarządzanie

w Ełku

II stopnia 4975 2350 (za I sem.)

2825 (za II sem.)

490 (5 rat – I sem.)

585 (5 rat – II sem.)

Administracja

Finanse i rachunkowość

Zarządzanie

w Białymstoku

I stopnia 5050 2375 (za I sem.)

2875 (za II sem.)

495 (5 rat – I sem.)

595 (5 rat – II sem.)

Zarządzanie

w Białymstoku

II stopnia 5200 2450 (za I sem.)

2950 (za II sem.)

510 (5 rat – I sem.)

610 (5 rat – II sem.)

Wychowanie fizyczne

w Białymstoku

I stopnia 5300 2500 (za I sem.)

3000 (za II sem.)

520 (5 rat – I sem.)

620 (5 rat – II sem.)

Wychowanie fizyczne

w Białymstoku

II stopnia 5450 2575 (za I sem.)

3075 (za II sem.)

535 (5 rat – I sem.)

635 (5 rat – II sem.)

* czesne za pierwszy rok studiów na podstawie Regulaminu finansowego na rok 2023/2024 https://elk.wans.edu.pl/wp-content/uploads/2023/05/Zarzadzenie-nr-33_Regulamin-finansowy-2023-2024-dla-rozpoczynajacych-studia.pdf
zniżka w czesnym, na I ratę, wpłaconą w terminie do:
31 VII 31 VIII
15% 10%
zniżka rodzinna w czesnym
15% W przypadku jednoczesnego studiowania w Uczelni członków najbliższej rodziny: małżonka, rodzeństwa będących we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy podjęli i kontynuują naukę w Uczelni.
wpisowe
450 zł podlega rabatowaniu
ulga we wpisowym, wielkość opłaty zależy od terminu wpłaty, do:
31 VII 31 VIII
30% 20%
opłata rekrutacyjna
85 zł nie podlega zwrotowi
opłata za elektroniczną legitymację studencką
22 zł nie podlega zwrotowi

Opłaty można wnosić:

BANK PEKAO S.A.

19 1240 5211 1111 0000 4929 0899