Wysokość czesnego dla studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia, który podejmuje naukę w semestrze letnim (studia przemienne) w roku akademickim 2022/2023, za pierwszy rok nauki wynosi:
Kierunek studiów Stopień studiów Czesne płatne za rok Czesne płatne w 4 ratach
(razem 4 raty)
Czesne płatne w 12 ratach
(razem 12 rat)
Rata (w zł) Rata (w zł) Rata (w zł)
Zarządzanie
w Ełku
I stopnia 4550 1245
(4980)
445
(5340)
Bezpieczeństwo
Państwa
w Ełku
I stopnia 4550 1245
(4980)
445
(5340)
Zarządzanie w Ełku / Białymstoku II stopnia 5170 1410
(5640)
495
(5940)
Administracja, Finanse i Rachunkowość,
Zarządzanie w Białymstoku
I stopnia 4950 1350
(5400)
470
(5640)
* czesne za pierwszy rok studiów na podstawie Instrukcji finansowej na rok 2022/2023
Zniżka w czesnym, na I ratę, wpłaconą w terminie do:
15 VII 31VII 31 VIII
15% 10% 5%
Zniżka Rodzinna w czesnym
15% W przypadku jednoczesnego studiowania w Uczelni członków najbliższej rodziny: małżonka, rodzeństwa będących we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy podjęli i kontynuują naukę w Uczelni.
Wpisowe
450 zł podlega rabatowaniu
Ulga we wpisowym, wielkość opłaty zależy od terminu wpłaty, do:
15 VII 31 VII 31 VIII 15 IX
50% 30% 20% 10%
Opłata rekrutacyjna
85 zł nie podlega zwrotowi
Opłata za elektroniczną legitymację studencką
22 zł nie podlega zwrotowi

Opłaty można wnosić:

BANK PEKAO S.A.

19 1240 5211 1111 0000 4929 0899