Polska Komisja Akredytacyjna

Uprzejmie informujemy, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dnia 6 maja 2021 r. podjęło Uchwały:

Nr 356/2021 w sprawie oceny programowej na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym; Uchwała Nr 356/2021_PKA

Nr 357/2021 w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonego w Filii w Ełku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym; Uchwała Nr 357/2021_PKA

Nr 358/2021 w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym. Uchwała Nr 358/2021_PKA

Kierunki studiów w WANS w Białymstoku akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną

Kierunek studiów

Poziom studiów

Numer i data uchwały

Prezydium PKA

Ocena

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku

Finanse i rachunkowość

pierwszy stopień

356/2021

06.05.2021 r.

Pozytywna ocena programowa (na 6 lat)

Następna ocena powinna nastąpić w 2026/2027

Zarządzanie

pierwszy i drugi stopień

358/2021

06.05.2021

Pozytywna ocena programowa (na 6 lat)

2026/2027

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, Filia w Ełku

Zarządzanie

pierwszy stopień

357/2021

06.05.2021

Pozytywna ocena programowa (na 6 lat)

2026/2027