Plik Rozmiar
pdf Uchwała Nr 3 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 3 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na rok akademicki 2022/2023 0.31 MB
pdf Zarządzenie Nr RK.021.23.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku 0.18 MB
pdf Zarządzenie nr RK.021.19.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe w roku akademickim 2022/2023 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku 0.24 MB
pdf Zarządzenie nr RK.021.18.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji finansowej na rok akademicki 2022/2023 dla kandydatów i studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 1.02 MB
pdf Zarządzenie Nr RK.021.17.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania i pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku do rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2022/2023 0.34 MB
pdf Zarządzenie nr RK.021.16.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie określenia zakresu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz organizacji i harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku polskim, oraz na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku angielskim, rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 oraz określenia kierunków studiów na które będzie prowadzona rekrutacja z trybie potwierdzania efektów uczenia się i ustalenia limitu przyjęć na te kierunki studiów 0.24 MB
pdf Zarządzenie Nr RK.021.14.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z procesem rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku 0.32 MB