Plik
pdf UCHWAŁA NR 9 SENATU WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W BIAŁYMSTOKU z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 4 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na rok akademicki 2023/2024
pdf Zarządzenie nr RK.021.39.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji finansowej dla studentów II i III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku na rok akademicki 2023/2024
pdf Zarządzenie nr RK.021.38.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie odpłatności za studia i innych opłat związanych z tokiem studiów w języku angielskim dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku w roku akademickim 2023/2024
pdf Zarządzenie nr RK.021.34.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe w roku akademickim 2023/2024 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.33.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu finansowego dla kandydatów na studia i studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstok
pdf Zarządzenie Nr RK.021.32.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstok z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie Nr RK.021.22.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z procesem rekrutacji na studia wyższe we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie Nr RK.021.21.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie powołania i pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku do rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2023/2024