INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości – rozwój wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz pobudzanie zainteresowań mieszkańców Białegostoku, w ramach kursów kształtujących kompetencje przyszłości

Lider projektu: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Partnerzy projektu: Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji, Stowarzyszenie „Akademia Plus 50”

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-10-31

Budżet projektu: 409 512,50 zł, w tym dofinansowanie z UE: 397 192,50 zł

Działania projektowe adresowane są do trzech kluczowych grup docelowych:

 • dzieci szkoły podstawowej klas 1-3 oraz 4-8,
 • osób dorosłych,
 • seniorów (60+).

Projekt, w trakcie 2 edycji, obejmie wsparciem 240 osób: 150 dzieci szkół podstawowych, 60 osób dorosłych oraz 30 seniorów.

Głównym celem projektu jest realizacja kursów poszerzających wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz rozwijających zainteresowania i niwelujące lukę kompetencyjną 240 osób w zakresie:

 • kompetencji komunikacyjnych,
 • kompetencji technicznych i komputerowych,
 • kompetencji kognitywnych i artystycznych.

ZADANIA I HARMONOGRAM PROJEKTU

Program edukacyjny realizowany w ramach projektu „Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości – rozwój wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz pobudzanie zainteresowań mieszkańców Białegostoku, w ramach kursów kształtujących kompetencje przyszłości” obejmuje 3 moduły:

 • Kompetencje osobiste (kognitywne, artystyczne),
 • Kompetencje techniczne i komputerowe,
 • Kompetencje komunikacyjne.

Każdy z modułów obejmuje wprowadzenie teoretyczne oraz szeregu warsztatów praktycznych, które pozwolą uczestnikom projektu aplikować poznane rozwiązania w codziennym życiu.

Realizacja opracowanego przez międzyśrodowiskową reprezentację specjalistów programu spoczywa na wysokiej klasie specjalistach dziedzinowych.

Zadanie 1 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA – uczniowie (Edycja I)

Zadanie 2 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA – dorośli i seniorzy – (Edycja I)

Zadanie 3 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – uczniowie – (Edycja I)

Zadanie 4 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – dorośli i seniorzy – (Edycja I)

Zadanie 5 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – uczniowie – (Edycja I)

Zadanie 6 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – dorośli- (Edycja I)

Zadanie 7 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Taniec) – seniorzy – (Edycja I)

Zadanie 8 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Sił. umysłu) – seniorzy (Edycja I)

Zadanie 9 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA- uczniowie – (Edycja II)

Zadanie 10 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA- dorośli i seniorzy – (Edycja II)

Zadanie 11 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – uczniowie – (Edycja II)

Zadanie 12 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – dorośli i seniorzy- (Edycja II)

Zadanie 13 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – uczniowie – (Edycja II)

Zadanie 14 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – dorośli – (Edycja II)

Zadanie 15 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Taniec) – seniorzy – (Edycja II).

Zadanie 16 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Sił. umysłu) – seniorzy- (Edycja II).

Harmonogram projektu:

– Rekrutacja:

I edycja: 15.05-31.07.2019 r. do godz. 00.00 lub do wyczerpania miejsc.

II edycja: 04.11-31.12.2019 r. do godz. 00.00 lub do wyczerpania miejsc.

– Realizacja zajęć:

I edycja:  wrzesień 2019 r. – luty 2020 r.

II edycja:  luty 2020 r. – czerwiec 2020 r.

– Wydanie certyfikatów ukończenia zajęć w ramach projektu Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości – rozwój wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz pobudzanie zainteresowań mieszkańców Białegostoku, w ramach kursów kształtujących kompetencje przyszłości„:

I edycja:         15 lutego 2020 r. godz. 15:35

II edycja:       20 czerwca 2020 r. godz. 15:35

TERMINARZ SPOTKAŃ

Zajęcia będą odbywać się w soboty (10 spotkań), w godzinach 10.00-15.30.

 I edycja:  wrzesień 2019 r. – luty 2020 r.

 1. 14.09.2019 r.
 2. 28.09.2019 r.
 3. 12.10.2019 r.
 4. 26.10.2019 r.
 5. 16.11.2019 r.
 6. 30.11.2019 r.
 7. 14.12.2019 r.
 8. 18.01.2020 r.
 9. 01.02.2020 r.
 10. 15.02.2020 r.

ROZKŁADY ZAJĘĆ

plan 1-3 gr I
plan 1-3 gr II
plan 1-3 gr III
plan 4-8 gr I
plan 4-8 gr II
plan dorośli gr I
plan dorośli gr II
plan seniorzy

II edycja:  luty 2020 r. – grudzień 2020 r.

 1. 08.02.2020
 2. 22.02.2020
 3. 07.03.2020
 4. 26.09.2020
 5. 03.10.2020
 6. 10.10.2020
 7. 24.10.2020
 8. 14.11.2020
 9. 28.11.2020
 10. 12.12.2020

ROZKŁADY ZAJĘĆ

ed.II plan 1-3 gr I
ed.II plan 1-3 gr II
ed.II plan 1-3 gr III
ed.II plan 4-8 gr I
ed.II plan 4-8 gr II
ed.II plan dorośli gr I
ed.II plan dorośli gr II
ed.II plan seniorzy

REKRUTACJA

Rekrutacja  będzie prowadzona w siedzibie WSFiZ w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy dziecka

 Termin rekrutacji w I edycji: 15.05-31.07.2019 r. do godz. 00.00 lub do wyczerpania miejsc.

 • Liczba miejsc: 120 uczestników

– dzieci klas 1-3: 45 os.

– dzieci klas 4-8: 30 os.

– dorośli: 30 os.

– seniorzy (60+): 15 os.

 Termin rekrutacji w II edycji: 04.11-31.12.2019 r. do godz. 00.00 lub do wyczerpania miejsc.

 • Liczba miejsc: 120 uczestników

– dzieci klas 1-3: 45 os.

– dzieci klas 4-8: 30 os.

– dorośli: 30 os.

– seniorzy (60+): 15 os.

Warunki wyboru uczestników projektu zgodne z regulaminem rekrutacji do Projektu,

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.

Etapy rekrutacji:

 • etap I – osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie wypełniają Kartę zgłoszeniową i przesyłają na adres mailowy: szkolaliderow@wsfiz.edu.pl, drogą pocztową lub dostarczają bezpośrednio do Biura Projektu
 • etap II – na podstawie złożonych Kart Zgłoszeniowych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa.

W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują się kolejne osoby z listy rezerwowej.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

ul. Ciepła 40, pok. 23 B
15-472 Białystok
tel. 601419259, 697066160
e-mail: szkolaliderow@wsfiz.edu.pl