Samorząd Studentów jest reprezentantem wszystkich studentów Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku Filii w Ełku, prowadzącym na terenie Uczelni działalność z zakresu spraw studenckich, kulturalnych oraz integracji.
Sztandarowym zadaniem Samorządu Studentów WANS w Białymstoku Filii w Ełku jest wyrażanie interesów studentów wobec organów uczelni i na zewnątrz jak również inicjowanie i wspieranie działalności naukowej i kulturalnej.

Korzyści wynikające z działalności w Samorządzie Studentów:
• zdobycie cennego doświadczenia
• nawiązywanie nowych relacji
• uczestnictwo w doskonalących szkoleniach
• możliwość rozwoju pasji
• uczenie się poprzez wyzwania
• trening zarządzania sobą w czasie i samodyscypliny
• rozwój kompetencji liderskich