Zapraszamy do świata generatywnej Sztucznej Inteligencji – warsztaty (14.03.24)

Szanowni Studenci!
Chcielibyście się nauczyć, jak wykorzystywać ChatGPT albo Google Gemini do tworzenia oryginalnych postów na Facebooka i Instagrama? A może szukacie optymalnych narzędzi do tworzenia grafik, plakatów lub prezentacji? Jeśli tak, to szkolenie jest dla Was. Zanurz się więc w świat generatywnej Sztucznej Inteligencji i przekonaj się, co AI ma dziś do zaproponowania marketingowcom i specjalistom od social mediów. Pamiętaj: proponujemy wyłącznie praktykę!
Spotkanie warsztatowe skierowane jest do naszych Studentów, odbędzie się 14.03.24 o godz. 17:30 na platformie MSTEAMS, poprowadzi je Dominik Sołowiej nasz wykładowca na kierunku Marketing Cyfrowy. Szczegóły z linkiem prześlemy na skrzynki mejlowe WANS. 

Link do wydarzenia:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a08815c51075546fab1f5718d8b06e4aa%40thread.tacv2/1710161928113?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%7d

Data publikacji

14 marca 2024 r.

Zapraszamy do świata generatywnej Sztucznej Inteligencji – warsztaty (14.03.24)