Lut
26
2021

Wykład z praktykiem (on-line)

MS Teams
od 17:00 do 18:30

Szanowni Studenci,

w dniu 26.02.21 (piątek) o godz. 17:00 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu Funkcjonowanie i rozwój organizacji (wykłady prowadzone przez praktyków), ekspertem będzie Dorota Ostrożańska.
Temat wystąpienia: „Prawda czy fałsz? Nie daj się wkręcić Fake Newsom!”.

Link do wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRhM2I3NzctZjBjMS00M2I5LTlmMmItYTc2YWUxNDUyYTEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Więcej o Prelegentce:

Dorota Ostrożańska – trenerka biznesu, mentorka i facylitatorka, absolwentka UW, SGH, Szkoły Trenerów Metrum i Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii. Specjalizuje się w tematyce: efektywnej sprzedaży, tworzenia modeli biznesu i budowania strategii, zarządzania przez motywację i indywidualizację, przywództwa, personal brandingu, coachingu i komunikacji opartej na empatii NVC®. Diagnozuje osoby indywidualne i zespoły pod względem motywacji i kompetencji w oparciu o RMP® i RSMP®. Ma rozległe i potwierdzone sukcesami doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu procesów rozwojowo-szkoleniowych. Prowadziła projekty dla branż: kosmetyka, motoryzacja, ubezpieczenia, dziecięca, spożywcza, chemiczna, alkoholowa, edukacyjna, uczelnie wyższe, wyższe sądy administracyjne i organizacje pozarządowe. Od 27 lat związana ze sprzedażą, szkoleniami i rozwojem. Doświadczenie w biznesie kolejno zdobywała jako właścicielka agencji reklamowej, menedżerka agencji BTL, mentorka agencji doskonalenia i promocji kadr, menedżerka departamentów ds. promocji konsumenckich, organizacji eventów, obsługi klienta. Przez ponad dwie dekady zarządzała zespołami sprzedażowymi, szkoleniowymi, mentorskimi i menedżerskimi, głównie rozproszonymi; obecnie z pasją wykonuje zawód trenerki i konsultantki rozwoju. Szkolone przez nią cyklicznie zespoły i jednostki niejednokrotnie generowały najwyższe progresy sprzedaży w firmach. Jest finalistką wyróżnioną w VI Edycji konkursu Polish National Sales Awards 2014 w kategorii Trener Sprzedaży.

Występowała jako prelegentka podczas konferencji „Trendy Sprzedaży 2017” organizowanej przez „Puls Biznesu” prowadząca moduł „Zarządzanie handlowcami”, w sekcji cyklicznych warsztatów realizowanych przez dziennik „Rzeczpospolita”: „Sales Talent Acquisition: Techniki pozyskiwania i utrzymywania pracowników w dziale sprzedaży” i „Coaching i motywowanie działu sprzedaży w praktyce” i ekspertka od „Zarządzania przez motywację 3.0.wg modelu Prof. S. Reissa”.

Miejsce wydarzenia

MS Teams

Data i godzina wydarzenia

26 Lut 2021 r. | 17:00 - 18:30