Cze
11
2021

wykład z praktykiem on-line

MS Teams
od 17:00 do 18:30

Szanowni Studenci!

W najbliższy piątek w ramach zajęć Funkcjonowanie i rozwój organizacji (11.06.2021) o godz. 17.00 mamy zaszczyt gościć Wiesława Żyznowskiego Prezesa Zarządu Mercator Medical S.A.

Temat wystąpienia: „Czynniki sukcesu w biznesie – recepta Wiesława Żyznowskiego”.

Więcej o Prelegencie:

Wiesław Żyznowski – od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Mercator Medical S.A. W latach 90. wraz z Piotrem Żyznowskim współtworzył firmy Mercator.
W latach 1991–2001 był (z przerwą) wspólnikiem i Prezesem Zarządu Firmy Handlowej Mercator Żyznowski i Spółka S.J., przekształconej w 1993 r. w Mercator Med S.A., oraz Mercator Poligrafia S.A., a następnie przewodniczącym Rad Nadzorczych firm Mercator Poligrafia S.A. (2001–2007) i Mercator Medical S.A. (1996–2010). Od 2010 r. jest wspólnikiem Anabaza Ltd. z siedzibą w Nikozji będącej akcjonariuszem Mercator Medical S.A. Od 2006 r. jest wspólnikiem Mercator Medical (Thailand) Ltd.

Wiesław Żyznowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora filozofii. Specjalizuje się w filozofii przedsiębiorczości. Jest wydawcą i autorem książek o regionie wielickim, menedżerem i przedsiębiorcą, a także właścicielem firmy Baza Wiesław Żyznowski w Sierczy koło Wieliczki, będącej administratorem nieruchomości i mini-wydawnictwa Żyznowski (www.zyznowski.pl).

Aktywny link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJiNDJhZjgtODc0Mi00NjkyLTk0MGYtOTA2YTI3OGMwNGQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

Miejsce wydarzenia

MS Teams

Data i godzina wydarzenia

11 Cze 2021 r. | 17:00 - 18:30