Marz
12
2021

Wykład z praktykiem on-line

MS Teams
od 17:00 do 18:30

Szanowni Studenci,

w dniu 12.03.21 (piątek) o godz. 17:00 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach zajęć Funkcjonowanie i rozwój organizacji, Ekspertem będzie Adam Gardocki.
Temat wystąpienia: „Dlaczego 8/10 startupów zamyka się w pierwszych 2 latach prowadzenia działalności?

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRlNTlhMWUtYjkyNS00NmRjLWI1YzEtOWU4OGQ1ZjdjMjJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

O Prelegencie:

Adam Gardocki – Trener biznesu oraz szkoleniowiec specjalizujący się w obszarach tworzenia modeli biznesowych, metod pozyskiwania klientów, marketingu oraz oceny potencjału rynkowego pomysłów biznesowych. Specjalista ds. projektów komercyjnych w Instytucie Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.W latach 2018-2020 jako Chief Operating Officer odpowiadał za Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej. Członek komitetu inwestycyjnego w ramach projektu “Inkubator Innowacyjności 2.0”. Ekspert (przedstawiciel pracodawców) Białostockiej Komisji Akredytacyjnej oceniającej programową jakość kształcenia i dopasowanie oferty edukacyjnej pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy w szkołach zawodowych i technikach. W swojej karierze pełnił funkcję Branch Managera w Business.link sp. z o.o. oraz Business link powered by AIP. W latach 2014-2018 związany z fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, w których pełnił kolejno funkcje: specjalisty ds. rozwoju i promocji, managera oddziału AIP Białystok oraz partnera zarządzającego regionem Białystok | Lublin | Łomża. W tym czasie realizował mentoringi oraz dokonywał ocen ponad 200 pomysłów biznesowych pod kątem innowacji, ryzyka oraz potencjału rynkowego.

Miejsce wydarzenia

MS Teams

Data i godzina wydarzenia

12 Marz 2021 r. | 17:00 - 18:30

Wykład z praktykiem on-line