Lis
20
2020

wykład online z prezesem klastra

MS Teams
od 17:00 do 18:00

Szanowni Państwo,

w ramach przedmiotu: Funkcjonowanie i rozwój organizacji – wykłady prowadzone przez praktyków, serdecznie zapraszamy na wykład online „Idea Klasteringu – przewaga dzięki współpracy„, który odbędzie się 20.11.2020 o godz. 17:00.
Prelegent – Sebastian Rynkiewicz, Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali, Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali,  Krajowego Klastra Kluczowego. Prezes Zarządu Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – stowarzyszenia będącego koordynatorem Klastra

Spotkanie poprowadzone będzie za pomocą platformy TEAMS.
Przesyłamy poniżej link do wydarzenia, proszę dołączyć 10 minut przed wydarzeniem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ1NDljZDctYjFhMi00ZGEwLWE5ODAtZjVlMzkxYzRiNzAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Miejsce wydarzenia

MS Teams

Data i godzina wydarzenia

20 Lis 2020 r. | 17:00 - 18:00