Szanowni Studenci,

w dniu 7.10.22 (16:45) ekspertem będzie Robert Kroplewski – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Dyrektor Działu Strategii i Rozwoju Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Temat wystąpienia: „Ekosystem Przemysłu Przyszłości w Polsce na przykładzie rozwoju sztucznej inteligencji”.

Robert Kroplewski – Od 2016r. pełni funkcję pełnomocnika Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego. W latach 2011-2016 był dyrektorem Biura Prawnego Telewizji Polskiej S.A., w okresie 2004-2006 był dyrektorem Departamentu Prawnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w latach 2006-2011 doradcą strategicznym Telewizji Puls Sp. z o.o oraz jej inwestora News Corporation Inc, w okresie 2005-2016 był wspólnikiem Kancelarii Prawnej Januszczyk & Kroplewski Sp.P. a w latach 2000-2001 doradcą prawnym w Kancelarii White and Case w obszarze e-commerce i serwisów internetowych.

Równolegle pełni też funkcje społeczne eksperta Instytutu Sobieskiego począwszy od 2005r. w obszarze nowe technologie, a od 2016r. członka rady programowej pierwszego nastawionego na kształtowanie liderów Liceum LifeSkills w Warszawie. W latach 2006-2011 pełnił funkcję eksperta Prezesa UKE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Sejmowej Kultury i Środków Społecznego Przekazu.Od 2004r. jest arbitrem sądu polubownego do spraw domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a następnie od 2006r. przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Absolwent (1993), magister prawa, Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziała Prawa i Administracji, w specjalizacji dwuletniego seminarium prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowe. Absolwent (1996), Podyplomowego Studium Instytutu Wynalazczości i Własności Intelektualnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, w specjalizacji własność intelektualna, prawo mediów, prasowe i prawo komputerowe, a także prawo konkurencji. Absolwent (2001), Podyplomowego Studium Instytutu Wynalazczości i Własności Intelektualnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, w specjalizacji prawa technologii, konkurencji i ochrony konsulentów. Tytuł radcy prawnego uzyskał (2000), po ukończeniu aplikacji w Okręgowej Izbie Radców w Gdańsku.

Spotkanie przeprowadzone zostanie na kanale You Tube uczelni.

Miejsce wydarzenia

Data i godzina wydarzenia

07 Paź 2022 r. | 16:45 - 18:15