Marz
26
2021

WYKŁAD Z PRAKTYKIEM ON-LINE

MS Teams
od 17:00 do 18:30

Szanowni Studenci,

w dniu 26.03.21 (piątek) o godz. 17:00 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach zajęć z cyklu Funkcjonowanie i rozwój organizacji, ekspertem będzie Anna Poduch.
Temat wystąpienia: „Wpływ poczucia własnej wartości na relacje w biznesie”

Serdecznie zapraszamy

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdkZDEzNjgtYzkzMS00ZTFmLThlZDQtYzU2ODkwZmExOTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Anna Poduch – trener, coach, mediator prowadzi szkolenia, treningi, doradztwo dla biznesu oraz różnych grup społecznych. Uczy osoby pracujące zawodowo jak zwiększać efektywność osobistą dzięki rozwojowi inteligencji emocjonalnej. Zawodowo rozwijała się jako handlowiec i doradca w zakresie systemów zarządzania jakością (ISO iHACCP). W 2011 roku skończyła Szkołę Trenerów
i wtedy postawiła swoje pierwsze kroki na sali szkoleniowej. Współpracuje z firmami w ramach realizacji szkoleń i doradztwa. Prowadziła szkolenia w zakresie treningów umiejętności społecznych, rozmowy rozwojowej, motywacji pracowników, współpracy w zespole, profesjonalnej obsługi klienta opartej na skutecznej komunikacji, radzenia sobie ze stresem i emocjami oraz trudnymi sytuacjami związanymi z obsługą klienta. W 2019 roku skończyła studia podyplomowe „Coaching w biznesie”. Obecnie poszukuje nowych inspiracji zawodowych i ukończyła szkołę mediacji, jest wpisana na listę mediatorów sądowych.

Miejsce wydarzenia

MS Teams

Data i godzina wydarzenia

26 Marz 2021 r. | 17:00 - 18:30

WYKŁAD Z PRAKTYKIEM ON-LINE