UROCZYSTA INAUGURACJA roku akademickiego 2022/2023

Rektor i Senat Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2022/2023 w WSFiZ Filii w Ełku,
która odbędzie się w dniu 9.10.2022 (niedziela) o godzinie 10:00 w Auli Głównej WSFiZ Filii w Ełku przy ul. Grunwaldzkiej 1. 
Program uroczystości inauguracyjnej:
1. Wprowadzenie Sztandaru Uczelni
2. Hymn państwowy
3. Przemówienie JM Rektora dr. Edwarda Hościłowicza, prof. WSFiZ
4. Wręczenie wyróżnień i dyplomów ukończenia studiów
5. Immatrykulacja studentów I roku
6. Gaude Mater Polonia
7. Przemówienie Przedstawiciela Samorządu Studentów
8. Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Piotra Pysza pt. „Ład czy nieład w gospodarce światowej?”
9. Gaudeamus igitur
10. Wyprowadzenie Sztandaru Uczelni

Data publikacji

07 października 2022 r.

UROCZYSTA INAUGURACJA roku akademickiego 2022/2023