LEGIA AKADEMICKA program MON skierowany do studentów

Legia Akademicka

Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje od 2017 roku program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Organizatorem części teoretycznej modułu podoficerskiego, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest rektor uczelni, który złożył deklarację udziału jego uczelni w programie.

1 etap szkolenia:

W tym roku rozpocznie się od szkolenia w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej– do 28 dni szkolenia

Student biorący udział w szkoleniu otrzyma 4560 zł

2 etap szkolenia:

W kolejnym roku student, który ukończył szkolenie podstawowe i został szeregowym rezerwy (lub jest szeregowym), będzie mógł realizować kształcenie w module podoficerskim w Szkole Legii Akademickiej – to szkolenie teoretyczne oraz szkolenie praktyczne trwające 21 dni realizowane będzie w ramach ćwiczeń wojskowych.

Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na podoficera zostanie mianowany do stopnia kaprala.

Student biorący udział w ćwiczeniach wojskowych w module podoficerskim otrzyma ponad 2700 zł.

Dodatkowo student, który chciałby w ramach posiadanego już stopnia kaprala kształcić się na szkoleniu specjalistycznym, może zgłosić się na 15 dni ćwiczeń wojskowych, za które otrzyma ponad 1900 zł.

3 etap szkolenia:

Trzeci etap to kształcenie na oficera w module oficerskim realizowanym przez studenta w akademiach wojskowych – to szkolenie teoretyczne i praktyczne realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych – które trwa 62 dni. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na oficera zostanie mianowany do stopnia podporucznika.

Student biorący udział w ćwiczeniach wojskowych w module oficerskim otrzyma ponad 9100 zł.

Dodatkowo student, który chciałby w ramach posiadanego już stopnia podporucznika kształcić się na szkoleniu specjalistycznym, może zgłosić się na 15 dni ćwiczeń wojskowych, za które otrzyma ponad 2200 zł.

Zainteresowany szkoleniem wysyła wniosek do szefa CWCR – ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa, z dopiskiem: WNIOSEK-LEGIA AKADEMICKA.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub zadeklarować swoją chęć przystąpienia do programu prosimy o kontakt z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Ełku pod nr tel:

– 261 332 225

– 261 332 213

– 727 041 203

Wstępne zgłoszenie można również wysłać na mail:

j.wrzaszcz@ron.mil.pl

Ostateczny termin zgłoszenia wstępnego akcesu do przystąpienia do programu mija w dniu: 05.12.2022r. o godz. 12:00

 

Data publikacji

25 listopada 2022 r.