EŁCKIE TARGI PRACY – 03.06.2022, 10:00-13:00

Wraz z partnerem: Młodzieżowym Centrum Kariery OHP Ełk zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w kolejnej edycji Ełckich Targów Pracy.

W programie przedsięwzięcia zostały zaplanowane m.in.: prezentacje regionalnych, krajowych i zagranicznych ofert pracy, instytucji rynku pracy, placówek wspierających osoby poszukujące pracy oraz punkty konsultacyjne. Targi skierowane są do ełckiej młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, studentów, absolwentów, a także osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wymagających wsparcia na rynku pracy.

Targi mają na celu m.in.: przygotowanie młodzieży do aktywnego wejścia na rynek pracy, pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zaprezentowanie aktualnych ofert pracy, ułatwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami oraz podniesienie poziomu aktywności edukacyjnej i zawodowej młodzieży, osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Podczas Targów Pracy będzie można zapoznać się z ofertami pracy, ofertą szkoleń i kursów, uzyskać wskazówki, które ułatwią efektywne poruszanie się po rynku pracy oraz poznać formy wsparcia oferowane przez Ochotnicze Hufce Pracy i urzędy pracy. Doradcy zawodowi, pośrednicy pracy oraz specjaliści rynku pracy będą przez cały czas trwania Targów do dyspozycji młodych ludzi.

Dodatkowo w ramach wydarzenia zaplanowaliśmy warsztaty dla zainteresowanych o tematyce związanej z rynkiem pracy:

– Wachlarz usług rynku pracy;

– Bezpieczna praca z EURES;

– Networking w procesie poszukiwania pracy.

Data publikacji

30 maja 2022 r.