AKADEMIA PRZYWÓDZTWA DLA PRZYSZŁOŚCI (16.03.24)

Kiedy? 16.03.24r., start 10:00.
Organizator? Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, Klub MBA Business WANS.
Współorganizatorzy? Izba Coachingu Oddział Podlaski.
Miejsce? WANS (Aula Mała), ul. Ciepła 40, Białystok.

Wydarzenie skierowane jest do:
– członków Klubu MBA Business, WANS/studentów/pracowników WANS.

W analizie deficytu przywództwa przeprowadzonej przez Centre for Creative Leadership, zatytułowanej The Leadeship GAP (luka przywództwa) jej autorzy stwierdzają, iż liderzy nie są odpowiednio przygotowani na przyszłość. Dzisiejsza efektywność przywództwa jest niewystraczająca, by sprostać przyszłym wyzwaniom. Pamiętajmy, że w transformacji technologicznej, potrzebna jest równowaga. Co nie jest łatwe, bo przecież przywódcy organizacji będą w ciągu najbliższych lat mierzyć się z następującymi wyzwaniami:
– dostosowanie się do postępu i zmian technologicznych
– nadążanie z ogólnym tempem zmian
– odchodzenie od rozwiązań, które sprawdzały się w przeszłości
– przyciąganie do organizacji i zatrzymywanie utalentowanych pracowników
– przewodzenie zróżnicowanym zespołom
– przekwalifikowywanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników

W ramach Akademii Przywództwa dla przyszłości, będziemy poruszać wyżej wymienione kwestie w trakcie prelekcji, to wszystko zgodnie z naszą misją, aby wesprzeć przywódców w tworzeniu efektywnych organizacji.

Agenda spotkania – AKADEMIA PRZYWÓDZTWA dla przyszłości

10:00 – 10:10 Uroczyste otwarcie Akademii – Rektor dr. Edward Hościłowicz, prof. WANS.
10:10 – 10:20 Akademia Przywództwa dla przyszłości – założenia – Sylwester Pilipczuk (Klub MBA Business WANS).
10:20 – 10:50 How to be a more Effective Leader and Team Member”- Joseph Hewes (KAIZENEX, London, UK).
10:50 – 11:20 Storytelling w komunikacji lidera – skuteczne modele angażujących narracji” – dr Marek Kruk (Klub MBA WANS).
11:20 – 12:10 „Skuteczny lider w sprzedaży” – Anna Miastkowska (Klub MBA Business WANS).
12:10 – 12:40 Przerwa.
12:40 – 13:10 „Above the line/Below the line … samoświadomość lidera” – Piotr Karpowicz (Klub MBA Business WANS).
13:10 – 13:40 „Zrównoważone Przywództwo Lidera” – Wojciech Ochocki, (Klub MBA Business WANS).
13:40 – 14:10  „Umysł lidera w zmianie” – Marek Skowronek (Securitas).
14:10 – 14:30 „Zarządzanie organizacją w kryzysie – czynnik ludzki”dr Karol Kowalewski, prof. WANS (Akademia WANS).
14:30 – 15:00
 „Co lider powinien wiedzieć o cyberbezpieczeństwie”, Damian Dworakowski.
15:00 – 15:10 Konkurs wiedzy o przywództwie*.
15:10 – 15:20  
Podsumowanie i zakończenie – dr Anatoliusz Kopczuk, prof. WANS.

Więcej informacji:
https://wans.edu.pl/akademia-przywodztwa-dla-przyszlosci/

Data publikacji

06 marca 2024 r.

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA DLA PRZYSZŁOŚCI (16.03.24)