Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami Redakcja naukowa Józef Szabłowski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 351
Cena brutto (VAT 5%): 21 zł

Zagadnienia:
Ogólne uwarunkowania zmian w strategiach zarządzania organizacją. Finansowe
uwarunkowania zmian w strategiach zarządzania organizacją. Zmiany w strategiach
zarządzania organizacjami w świetle doświadczeń przedsiębiorstw zagranicznych. Zmiany w
strategiach zarządzania przedsiębiorstw na przykładzie województwa podlaskiego. Zmiany w
strategiach rozwoju wybranych przedsiębiorstw Polski. Zmiany w strategiach zarządzania
przedsiębiorstw budowlanych. Rozwój personelu a zmiany w strategiach zarządzania
organizacją.