Zarządzanie wartością organizacji Redakcja naukowa Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 440
Cena brutto (VAT 5%): 36,75 zł

Zagadnienia:
We współczesnej gospodarce podstawowym celem działalności organizacji, uwzględniającym
zarówno korzyści właścicieli, jak również innych interesariuszy, jest maksymalizacja jej
wartości w długim okresie Decyduje to o randze zarządzania wartością, jako procesu
kluczowego dla przetrwania i rozwoju organizacji. Zarządzanie wartością organizacji zyskuje
nowy wymiar w dobie globalizacji poprzez przenikanie różnorodnych rozwiązań m. in. w
międzynarodowych przedsiębiorstwach o odmiennych kulturach organizacyjnych,
działających w różnych krajach.