Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich

Autor: Barbara Mazur

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 124
Cena brutto (VAT 5%): 28,35 zł

Zagadnienia:
Podjęta w pracy tematyka różnorodności w zarządzaniu zasobami ludzkimi ostatnimi laty
zyskała na wadze. Jej znaczenie wynika z globalizacji i towarzyszących jej procesów zarówno
społecznych, jak i gospodarczych. W rezultacie zjawisk integracyjnych wiele ludzi migruje w
poszukiwaniu pracy i lepszego życia, zmieniając nie tylko miejsce zamieszkania, ale także
środowisko kulturowe do którego wkracza z własnymi wartościami, normami, zasadami
postępowania. Te procesy stały się także powodem, dla którego przedsiębiorstwa w dążeniu
do zdobycia przewagi konkurencyjnej na światowym rynku przenoszą produkcję do różnych
miejsc, niejednokrotnie bardzo odległych od macierzystej siedziby, w poszukiwaniu
oszczędności w kosztach pracy czy też łatwiejszego i szybszego dostępu do surowców.