Zarządzanie marketingowe we współczesnym handlu i usługach Redakcja naukowa Henryk Bronakowski, Edward Hościłowicz, Urszula Widelska

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 260
Cena brutto (VAT 5%): 17,85 zł

Zagadnienia:
W pracy zbiorowej zaprezentowano artykuły, komunikaty z badań pracowników naukowych
wydziałów zarządzania i marketingu WSFiZ w Białymstoku, Filii WSFiZ w Ełku, uczelni
krajowych i zagranicznych w dwóch grupach problemowych: – Zarządzanie marketingowe w
handlu współczesnym. – Dylematy zarządzania marketingowego wybranymi usługami i
produktami w Polsce. Wydawnictwo to w naszym przekonaniu może być pomocne dla
pracowników, studentów uczelni wyższych oraz praktyków zajmujących się współczesnymi
zagadnieniami marketingu.