Zarządzanie marketingowe małymi firmami usługowymi Redakcja naukowa Henryk Bronakowski, Edward Hościłowicz, Urszula Widelska

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 236
Cena brutto (VAT 5%): 19,95 zł

Zagadnienia:
Część I: Skuteczne zarządzanie małymi firmami usługowymi. Efektywny marketing małych
firm usługowych. Rozwój regionalny sektora małych i średnich przedsiębiorstw (ujęcie
modelowe). Nazwa marki a pozycjonowanie firmy na rynku.
Część II: Zarządzanie personelem i klientem. Motywowanie pracowników a personalizacja
usług w sektorze administracji publicznej. Psychologiczne aspekty potrzeb konsumenckich w
odniesieniu do klientów małych firm. Wywieranie wpływu na konsumentów przez
przedstawicieli handlowych małych firm.
Część III: Rodzaje, funkcje i cechy usług w turystyce. Funkcjonowanie usług
agroturystycznych. Promocja w małych i średnich firmach turystycznych.
Część IV: Marketing handlu artykułami gospodarstwa domowego. Lokalny obrót
nieruchomościami. Merchendsing apteczny.