Uwarunkowania i rezultaty zmian w przedsiębiorstwie Redakcja naukowa Jerzy Paszkowski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 420
Cena brutto (VAT 5%): 32,55 zł

Zagadnienia:
I. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju
przedsiębiorstw. Uwarunkowania i konsekwencje spowolnienia gospodarczego w Polsce.
Kryzys finansowy a zarządzanie bankiem i przedsiębiorstwem.
II Zmiana i metodyka przeprowadzania zmian. Zmiany w formule przedsiębiorstwa i ocena
jego funkcjonowania w gospodarce. Uwarunkowania procesu zmian. Ludzie w procesie
zmian. Psychologiczne bariery zmian w przedsiębiorstwach (na przykładzie MŚP
województwa podlaskiego).
III Obszary zmian, stosowane metody i rezultaty. Zmiany w zarządzaniu talentami – od
elitaryzmu do egalitaryzmu. Zmiana a społeczna odpowidzialność przedsiębiorstwa. Zmiany
w realizacji funkcji marketingowej przez małe i średnie przdsiębiorstwa.
IV Zarządzanie procesami zmian w BENMAR Sp. z. o. o. Założenia procesu zmian
naprawczych w PROMOTECH Sp. z. o. o. Kierowanie procesami zmian w BIAZET S. A. w
latach 2007-2009. Obszary i procesy restrukturyzacji Huty Szkła BIAGLASS Sp. z. o. o.