Rachunkowość Redakcja naukowa Kazimierz Grygutis

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 104
Cena brutto (VAT 5%): 15,75 zł

Zagadnienia:
Prezentowana publikacja stanowi zbiór zadań, którego zakres tematyczny dostosowany został
do treści teoretycznych prezentowanych na wykładzie z przedmiotu Rachunkowość. Jest to
podręcznik pisany nie tylko z myślą o studentach uczelni wyższych, ale także o słuchaczach
różnego rodzaju kursów i szkoleń, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu praktycznego
prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prezentowana książka to szczegółowo omówione
podstawy rachunkowości w formie prezentacji ewidencji operacji gospodarczych. Odrębne
zagadnienia ewidencyjne poprzedzone są szczegółowymi, wzorcowymi schematami
księgowań, stanowiącymi bazę dla rozwiązania poszczególnych problemów postawionych w
zadaniach. Ćwiczenia wzorcowe podane są wraz z rozwiązaniami, a liczne przykłady
ilustrujące problematykę rachunkowości, podane bez rozwiązań, mają na celu
zweryfikowanie stopnia przyswojenia materiału i ugruntowania zdobytej wiedzy z zakresu
rachunkowości.