Przedsiębiorczość i innowacje w warunkach dekoniunktury gospodarczej Redakcja naukowa Józef Szabłowski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2014
Ilość stron: 323
Cena brutto: 31,5 zł

Zagadnienia:
Celem opracowania jest przedstawienie wybranych barier oraz czynników rozwoju
przedsiębiorczości i innowacji, podjęcie próby nakreślenia zmian w polityce gospodarczej i
innowacyjnej państwa, usunięcie barier rozwoju przedsiębiorczości i zmian kulturowości
społeczeństwa.