Oblicze polityczne regionów Polski Redakcja naukowa Małgorzata Dajnowicz

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 330
Cena brutto (VAT 5%): 28,35 zł

Zagadnienia:
Przedmiotem zainteresowania autorów publikacji stały się rozważania nad obliczem
politycznym regionów Polski. Oblicze polityczne rozumiane jest jako funkcjonowanie
pewnych tendencji politycznych, uwidacznianych we wpływach poszczególnych opcji
politycznych (partii, nurtów). Z kolei zasięg wpływów politycznych najbardziej wyraziście
ukazywany jest poprzez preferencje polityczne mieszkańców danego terenu.