Metropolie – problemy rozwoju Redakcja naukowa Witold Czarnecki, Marek Proniewski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 272
Cena brutto (VAT 5%): 24,15 zł

Zagadnienia:
I. Ośrodki metropolitalne w systemie polskiej sieci osadniczej. Procesy metropolizacyjne w
Polsce – metroploizacja przestrzeni. Problemy ładu przestrzennego w metropoliach.
II. Wybrane aspekty rozwoju obszarów metropolitalnych. Krajobrazy obrzeży metroplolii.
Metropolitalność – wymiar kulturowy przestrzeni.
III. Białystok – rozwój potencjalnej metropolii. W drodze ku metropolii białostockiej.
Białystok jako paradoks urbanistyczno-kulturowy (refleksje w kontekście aspiracji
metropolitalnych).
IV. Kształtowanie funkcji metropolitalnych wybranych polskich miast. Prace nad
zachowaniem metropolitalnego charakteru Warszawy po upadku Powstania Listopadowego.
Skrajne przypadki potencjalnych metropolii. Bulwary śródmiejskie Wrocławia w kontekście
rozwoju metropolitalnego miasta.