MESTWIN

Autor: Anna Iwacewicz-Orłowska, Joanna Omieciuch

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2017
Ilość stron: 138
Cena brutto: 21 zł

Zagadnienia:
PROF. MESTWIN STANISLAW KOSTKA to postać barwna, trwale wpisana w historię
szkolnictwa wyższego Białegostoku, Ostrowi Mazowieckiej i Ełku. Związany najpierw z
białostocką filią Uniwersytetu Warszawskiego, potem tamtejszą Wyższą Szkołą Finansów i
Zarządzania oraz jej zamiejscowymi wydziałami w Ostrowi Mazowieckiej i Ełku; wykładał
gościnnie także na uniwersytetach w Rosji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Szwecji, Włoszech, Portugalii, Turcji, na Litwie i Węgrzech. Intensywnie
angażował się w Baltic University Programme, będąc jednym z jego wiodących nauczycieli.
Był także – co godne podkreślenia – doradcą „Forum Liderów Biznesu Księcia Walii”.
PROFESOR dał się poznać jako człowiek wielu pasji, które przekładały się na prace
badawcze i intensywne życie. Jego służebna postawa gromadziła wokół Niego studentów,
młodych adeptów nauki oraz ludzi (w różnym wieku) żądnych wiedzy i rozwoju
intelektualnego. Był im bardzo życzliwy, chętnie angażując się w przedsięwzięcia
edukacyjne, sportowe i kulturalne. W eseju biograficznym Anny Iwacewicz-Orłowskiej i
Joanny Omieciuch odsłania się przed czytelnikiem postać tyleż nietuzinkowa, co i skromna –
otwarta na innych.