Kształtowanie cywilizacji europejskiej, t. II

Autor: Jerzy Dębski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2012
Ilość stron: 446
Cena brutto: 52,5 zł

Zagadnienia:
Niniejsza praca jest kontynuacją pierwszego tomu, który dotyczył kształtowania cywilizacji
europejskiej w odległych czasach antyku i średniowiecza. Tom drugi, prezentowany obecnie,
obejmuje czasy nowożytne i współczesne, od początków renesansu do okresu
postmodernizmu i początków XXI wieku. Czy jednak omawianie rozwoju cywilizacji
europejskiej od czasów antycznych do chwili obecnej pozwoli rozjaśnić niepewną przyszłość
naszego kontynentu?