Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie Redakcja naukowa Jan Komorowski, Joanna Moczydłowska

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 194
Cena brutto (VAT 5%): 17,85 zł

Zagadnienia:
Problematyka innowacji od wielu lat stanowi atrakcyjny obszar badań naukowych i
zainteresowań przedstawicieli nauk o zarządzaniu. Pionierskie prace o innowacyjności, w
nurcie zapoczątkowanym przez J.A. Schumpetera, koncentrowały się wokół podstawowych
relacji czynników wytwórczych, kreowania nowych produktów i zagadnień rozwoju
naukowo-technicznego. Obecnie innowacje rozpatruje się bardzo szeroko obejmując tym
pojęciem nowatorskie zmiany także w instrumentach i sposobach zarządzania
przedsiębiorstwem. W polskich przedsiębiorstwach jest to wiedza często deficytowa i wielce
pożądana. Innowacje traktujemy tu jako czynnik dynamizujący procesy rozwojowe w
przedsiębiorstwie, przynoszący efekty mnożnikowe we wszystkich obszarach nakładów i
efektów, jako nośniki nowoczesności, aktywizacji zespołów. To właśnie innowacyjne metody
i techniki zarządzania ograniczają zjawisko alienacji, podnoszą jakość stosunków
interpersonalnych w przedsiębiorstwie i kulturę organizacji, przybliżają nas do przyszłości.