Indeksy statystyczne

Autor: Andrzej Luszniewicz

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 169
Cena brutto (VAT 5%): 26,25 zł

Zagadnienia:
Całość rozważań opracowania podsumowana została statystycznym zakończeniem (ze
zwróceniem szczególnej uwagi na porównania przestrzenne oraz nieporuszane wcześniej inne
zagadnienia rachunku indeksowego), jak także aneksem metodologicznym (w skład którego
zaliczono wykaz komputerowych plików – A, zestawienie lokalizacyjne- B, wykaz określeń i
objaśnień – C, alfabetyczny skorowidz polsko/angielski – D oraz preferowaną bibliografię
książkową – E). Merytoryczna synteza głównych zagadnień oraz dylematów teorii i praktyki
rachunku indeksowego zawarta natomiast została w „syntetycznych reasumpcjach”
zamieszonych w zakończeniu każdego kolejnego rozdziału.