Giełda papierów wartościowych w Warszawie – ujęcie retrospektywne

Autor: Marek Proniewski, Arkadiusz Niedźwiecki

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 248
Cena brutto (VAT 5%): 38,85 zł

Zagadnienia:
Alokacja kapitałowa. Pojęcie kapitału. Koncepcja alokacji w makroskali. Koncepcja alokacji
kapitału w mikroskali. Giełda papierów wartościowych w systemie gospodarczym. Rynki
finansowe a procesy gospodarcze. Rynek kapitałowy w systemie gospodarczym. Giełda
papierów wartościowych w strukturze rynku kapitałowego. GPW – regulowany, wtórny rynek
kapitałowy w Polsce. GPW w strukturze polskiego rynku kapitałowego. Organizacja GPW.
Zasady funkcjonowania GPW. GPW w procesie alokacji kapitałowej. Efektywność rynkowa
GPW. Popyt na GPW a alokacja kapitału w systemie gospodarczym. Podaż na GPW a
alokacja kapitału w systemie gospodarczym.