Ekspansja rynku usług finansowych w układzie instytucjonalnym Redakcja naukowa Dorota Ostrowska

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 306
Cena brutto (VAT 5%): 24,15 zł

Zagadnienia:
Opracowanie jest próbą oceny stanu sektora rynku usług finansowych w układzie
instytucjonalnym w Polsce. Autorami opracowania są członkowie Koła Naukowego
„Economy & Society” działającego na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Ostrowi
Mazowieckiej WSFiZ w Białymstoku.