Edukacja dla przyszłości, tom IV Redakcja naukowa Jan F. Nosowicz, Magdalena Pieklarz

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 317
Cena brutto (VAT 5%): 42 zł

Zagadnienia:
Czwarty tom Edukacji dla przyszłości to pokłosie rozważań, badań empirycznych i
interpretacji w zakresie nauk filologicznych. Mottem przewodnim niniejszej publikacji jest
doskonalenie i rozwijanie kształcenia nauczycieli języków obcych w polskiej rzeczywistości
edukacyjnej oraz prezentacja dociekań i badań w zakresie różnych dyscyplin filologicznych.
Uniwersalność przyjętej formuły tematycznej zbioru umożliwia prezentacje prac i
zainteresowań badawczych w dziedzinie glottodydaktyki, językoznawstwa,
literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa i pedagogiki. Zbiorek adresowany jest zarówno
do wykładowców prowadzących zajęcia z praktycznej nauki języka, jak i do filologów
zainteresowanych problematyką językoznawczą, glottodydaktyczna, literaturoznawczą i
kulturoznawczą. Badania o charakterze interdyscyplinarnym stwarzają okazję do wymiany
poglądów, ocen i metod oraz szerszych dyskusji, stając się okazją do wzajemnych inspiracji.