Antropolingwistyka (nowa nauka XXI wieku)

Autor: Sergiusz Griniewicz, Jan Zaniewski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2009
Ilość stron: 130
Cena brutto (VAT 5%): 19,95 zł

Zagadnienia:
Podstawowe cechy antropolingwistyki. Główne postulaty antropolingwistyki. Protoludzki
okres ewolucji człowieka (od australopiteków do kromaniończyka – współczesnego typu
człowieka). Przednaukowy okres ewolucji człowieka. Protonaukowy okres ewolucji
człowieka. Współczesny (naukowy) okres ewolucji człowieka i jego odbicie w leksyce.
Prognozy i perspektywy.