Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Autor: Anatoliusz Kopczuk

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2018
Ilość stron: 222
Cena brutto: 25 zł

Zagadnienia:
Zrozumienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wiąże się z umiejętnością znalezienia,
przetworzenia i zinterpretowania odpowiednich in-formacji. Nie jest to zadanie specjalnie
złożone dla specjalistów, ale nie-wątpliwie trudne dla osób niemających w tym zakresie
doświadczenia i z mniejszym zakresem wiedzy z obszaru rachunkowości i finansów. Dla tych
ostatnich formą wsparcia jest niniejsza praca. Obejmuje ona 12 rozdziałów odnoszących się
do różnych obszarów problemowych analizy finansowej. Podstawą do napisania tej pracy jest
wieloletnie, własne doświadczenie dydaktyczne autora, wsparte jeszcze dłuższym
doświadczeniem praktycznym w tematyce objętej jej strukturą. Pozwala to wyrazić nadzieję,
że spotka się ona z życzliwym przyjęciem nie tylko studentów, ale także osób, które ten
zakres wiedzy i umiejętności uznają za ważny w ich pracy zawodowej.