Algebra liniowa dla inżynierów, wyd. II

Autor: Ryszard Andruszkiewicz

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 120
Cena brutto (VAT 5%): 26,25 zł

Zagadnienia:
Niniejsza książka jest podręcznikiem do przedmiotu algebra liniowa z elementami geometrii
analitycznej. Jednym z głównych celów wykładania algebry liniowej na studiach
inżynierskich jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami oraz
nauczenie ich posługiwania się ważnymi algorytmami tego przedmiotu. Aby ułatwić
realizację tej idei, umieszczono w skrypcie wiele przykładów oraz zadań do samodzielnego
rozwiązania.