Wykład z praktykiem – Tajniki budowania marki i rozwijania kariery za pośrednictwem LinkedIn

W dniu 18.12.20 (piątek) o godz. 17:00 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach piątkowych wykładów z praktykiem.

Ekspertem będzie Monika Gawanowska.

Temat wystąpienia: „Tajniki budowania marki i rozwijania kariery za pośrednictwem LinkedIn”.

LinkedIn to najszybciej rozwijające się biznesowe medium społecznościowe w Polsce. To doskonałe miejsce do budowania własnego pozytywnego wizerunku, jak i do poszukiwania pracy.

Podczas wykładu uczestnicy:

• dowiedzą się, jak stworzyć profil, który przyciąga (nie tylko rekruterów!),

• zobaczą efekty, które można osiągnąć za pośrednictwem tego medium,

• poznają zasady skutecznego działania na LinkedIn.

Informacje o prelegentce:

Monika Gawanowska

Trener, strateg, coach, autorka książki “Marka osobista bez tajemnic”. Specjalizuje się w personal brandingu i LinkedIn. Od początku 2018 roku przeszkoliła ponad 3000 osób online i offline. Wystąpiła przed mniejszą lub większą publicznością kilkadziesiąt razy. Autorka wielu publikacji, m.in. w magazynie „Marketing w Praktyce”, “Social media manager”, “Lider branży edukacyjnej” oraz w Dzienniku Gazecie Prawnej. Ekspert platformy Her Impact, na której dzieli się wiedzą o LinkedIn, wspierając kobiety w rozwijaniu ich kariery zawodowej.

Współpracuje z osobami indywidualnymi, przedsiębiorcami, prowadzącymi małe firmy, jak i z organizacjami, zatrudniającymi po kilkaset osób w branżach: finansowej, ubezpieczeniowej, inwestycyjnej, PR, motoryzacyjnej, IT, budowlanej i FMCG.

Spotkanie przeprowadzone zostanie za pomocą platformy TEAMS.

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWFmZTU4MjEtNzU0Ni00MWY0LTk4ZTYtNTM4NGQ1NTljNTkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Serdecznie zapraszamy

Data publikacji

16 grudnia 2020 r.

Wykład z praktykiem – Tajniki budowania marki i rozwijania kariery za pośrednictwem LinkedIn