WSFiZ otrzymała kartę Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Szanowni Studenci

Jest nam miło poinformować że Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku po raz kolejny otrzymała Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027. Aplikacja naszej uczelni została wysoko oceniona przez Komisję Europejską.

Karta ECHE określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Dzięki niej nasza uczelnia może ubiegać się o fundusze na projekty edukacyjne, a studenci i pracownicy naszej uczelni brać udział w mobilności akademickiej.
Obecnie w naszej uczelni trwa rekrutacja studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na praktyki i studia w kolejnym roku akademickim. Wniosek o wyjazd należy złożyć do 20 kwietnia 2021. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Dydaktyki, Nauki i Współpracy z zagranicą (foreign@wsfiz.edu.pl).

Data publikacji

30 marca 2021 r.

WSFiZ otrzymała kartę Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027