* biblioteki cyfrowe

 

 1. AMUR – Adam Mickiewicz University Repository
 2. Baza Wiedzy Politechniki Białostockiej
 3. Biblioteka Cyfrowa Informatyki
 4. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej
 5. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej
 6. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
 7. Biblioteka Cyfrowa UMCS
 8. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
 9. Biblioteka Nauki CeON
 10. Biblioteka Ośrodka Analiz Politologicznych UW
 11. Cyfrowa Biblioteka Narodowa – Polona
 12. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
 13. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
 14. Otwórz Książkę
 15. Podlaska Biblioteka Cyfrowa
 16. Repozytorium Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 17. Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego
 18. Statystyczna Biblioteka Cyfrowa
 19. Śląska Biblioteka Cyfrowa
 20. Wirtualna Biblioteka Uczelni Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowkiej

* bazy danych, serwisy

 

EKONOMIA

 1. BazEkon ekonomiczna baza danych.
 2. Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej czasopismo naukowe
 3. British Library digital collections – social welfare social welfare research reports, summaries & government publications
 4. CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
 5. Diagnoza Społeczna – Warunki i jakość życia Polaków Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe Ekonomia
 6. Economic Journals alfabetyczny wykaz kilkuset czasopism ekonomicznych dostępnych w trybie on-line.
 7. Egospodarka.pl – praktyczny poradnik internetowy dla małych i średnich przedsiębiorstw
 8. Ekonomia on-line – Naukowe źródła ekonomiczne w Internecie
 9. Eurostat statystyki ekonomiczne
 10. John Stuart Mill – The Principles of Political Economy (książka w języku ang.)
 11.  Kwartalnik Contemporary Economics
 12. Polski Instytut Ekonomiczny
 13. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 14. Portal Edukacji Ekonomicznej
 15. Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 1994 do roku 2011
 16. Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 2012 w systemie ALEPH
 17.  Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne

 

FINANSE I BANKOWOŚĆ

 1. ABC Podatki
 2. Alebank.pl Bankowość. Finanse. Samorząd
 3. Bank i kredyt
 4. Bank Światowy
 5. Bank Światowy – Polska
 6. Bankier.pl
 7. Europejski Bank Centralny
 8. Financial Law Review czasopismo naukowe
 9. Forum Obywatelskiego Rozwoju
 10. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 11.  NBP
 12. PARP: gospodarka Polski – prognozy i opinie
 13. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 14. Stooq notowania giełdowe

 

LOGISTYKA

 1. Bank wiedzy logistycznej
 2. Czasopismo Logistyka
 3. Danelogistyczne.pl
 4. E-logistyka.pl
 5. Kwartalnik „Transport Samochodowy”
 6. Log4 serwis logistyczny
 7. Logistics Business Geografia, środowisko, turystyka Informatyka Logistyka
 8. Logistics Management
 9. Logistics Viewpoints
 10. logistyczny.com
 11. Logistyka i Transport
 12. Logistyka w Polsce
 13. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego
 14. Transport miejski i Regionalny
 15. Transportret.pl serwis logistyczny
 16. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego

 

PRAWO

 1.  Harvard Human Rights Journal anglojęzyczne czasopismo elektroniczne dotyczące praw człowieka
 2. ICM – DIR – Zasoby Polskie
 3. Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP
 4. Probacja
 5. Resocjalizacja Polska
 6. Zeszyty Prawnicze

 

ZARZĄDZANIE

 1. British Library digital collections – business and management – Reports, papers and articles 2. Encyklopedia zarządzania Encyklopedia Zarządzania, baza wiedzy o zarządzaniu i dziedzinach pokrewnych
 2. Forum Obywatelskiego Rozwoju
 3. International Journal of Contemporary Management czasopismo naukowe. Socjologia Psychologia Prawo Unia Europejska Zarządzanie
 4. Jagiellonian Journal of Management czasopismo naukowe
 5. Kobieta i biznes czasopismo naukowe
 6. Kwartalnik Problemy Zarządzania
 7. Ludzka Strona Zarządzania baza wiedzy o zarządzaniu
 8. Organizacja i kierowanie czasopismo naukowe
 9. Organizacja i zarządzanie – Kwartalnik Naukowy
 10. PARP: gospodarka Polski – prognozy i opinie
 11. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 12. Portal Funduszy Europejskich
 13. Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie czasopismo naukowe
 14. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi czasopismo naukowe

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

 1. Bezpieczeństwo_ekologiczne_RP
 2. Bezpieczeństwo_ekonomiczne_RP
 3. Bezpieczeństwo_kulturowe_RP
 4. Bezpieczeństwo_Społeczne_RP
 5. Bezpieczeństwo_Wewnętrzne_RP
 6. Biala_Ksiega_Bezpieczeństwa_Narodowego_Rzeczypospolitej_Polskiej
 7. Deklaracja_końcowa_Szczytu_NATO_w_ Warszawie
 8. Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej
 9. Ogniwa_Ochrony_Państwa
 10. Rozporzadzenie_o_użyciu_SZ_RP_klęski_żywiołowe
 11. Rozporządzenie_o_Użyciu_Policji_i_SZ_RP
 12. Słownik_terminów_ z_zakreu_bezpieczeństwa_narodowego
 13. Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020
 14. Strategia_Bezpieczeństwa_Narodowego_ RP_ 2014
 15. Strategia_bezpieczeństwa_Narodowego_RP_2007
 16. Strategia_Obronnosci_Rzeczypospolitej_Polskiej
 17. Strategia_Rozwoju_Systemu_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2022
 18. Traktat_Polnocnoatlantycki
 19. Ustawa_o_działaniach_antyterrorystycznych
 20. Ustawa_o_powszechnym_obowiązku_obronyRP
 21. Ustawa_o_stanie_klęski_żywiołowej
 22. Ustawa_o_zarządzaniu_kryzysowym
 23. ustawa_z_6_kwietnia_o_Policji

– Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie

– Forum Akademickie – ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny

– Niezależne Forum Akademickie – Platforma Niezależnego Stowarzyszenia na Rzecz Nauki i Edukacji

CZASOPISMA DOSTĘPNE ONLINE