Szanowni Studenci

Na platformie MS Teams w zespole „Przygotowanie biblioteczne Ełk” przygotowano szkolenie. Po zaliczeniu testu końcowego przysposobienie biblioteczne zostanie zaliczone bez konieczności uczestniczenia w tradycyjnych zajęciach. Poniżej znajduje się link dostępu do tego zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab16c75e608ab4f8589b353ca4f3e1a7b%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7d8f8791-28f9-4044-a424-c61d17e2c307&tenantId=6068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688