Istniejąca przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania Fundacja im. Prof. Tadeusza Kasprzaka udostępniła księgozbiór Profesora do korzystania w Czytelni Biblioteki WSFiZ w Białymstoku. Są to bardzo wartościowe książki z dziedziny ekonomii, finansów, zarządzania oraz informatyki gospodarczej. Zbiory są ewidencjonowane, zabezpieczane i umieszczone na półkach w wolnym dostępie w dziale oznaczonym literami PF (Podręczniki Fundacji).

Prof. dr hab. Tadeusz Kasprzak (1922-2006) – wybitny polski ekonomista. Na początku lat 60. XX w., jako jeden z pierwszych naukowców w Polsce zainteresował się ekonomią matematyczną. Działalność dydaktyczna była dla niego równie ważna, jak badania naukowe, które dotyczyły teorii ekonomii, badań operacyjnych, teorii systemów gospodarczych i teorii decyzji ekonomicznych. Pozostawił ogromny dorobek naukowy, między innymi kilkadziesiąt publikacji książkowych, których był autorem, współautorem  lub redaktorem naukowym oraz setki artykułów w czasopismach specjalistycznych.