WYKAZ CZASOPISM PRENUMEROWANYCH

 1. Bank
 2. Bank i Kredyt
 3. Bezpieczny bank
  https://www.bfg.pl/czasopismo-bezpieczny-bank/
 4. Bibliotekarz
 5. Bibliotekarz Podlaski
 6. Dziennik Gazeta Prawna
 7. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego
  http://www.stat.gov.pl/gus/publikacje
 8. Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej
  https://www.infor.pl/dzienniki-urzedowe/ministra-edukacji-narodowej/
 9. Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
  https://www.infor.pl/dzienniki-urzedowe/ministra-finansow/
 10. Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego
  https://www.infor.pl/dzienniki-urzedowe/narodowego-banku-polskiego/
 11. E-mentor
 12. EDA Europa dla Aktywnych
 13. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów
 14. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 15. Ekonomista
 16. Epea. Pismo literackie
 17. European Polygraph
  https://repozytorium.ka.edu.pl/
 18. Fluter
 19. Gazeta Wyborcza
 20. Gospodarka materiałowa & Logistyka
 21. Gospodarka Narodowa
 22. Harvard Business Review
 23. Harvard Business Review Polska
 24. Infos
 25. Języki Obce w Szkole
  www.jows.pl
 26. Journal of Management and Financial Sciences
 27. Journal of Economics and Management
 28. Krakowskie Studia Międzynarodowe
  https://repozytorium.ka.edu.pl/
 29. Kurier Poranny
 30. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
 31. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
 32. Linguodidactica
 33. Logistyka
 34. Marketing i Rynek
 35. Medyk Białostocki
 36. Miscellanea Historico Iuridica
 37. Myśl Ekonomiczna i Polityczna
 38. Myśl Ekonomiczna i Prawna
 39. Nauki o Finansach
 40. Nauki o Zarządzaniu
 41. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
 42. Olsztyn Economic Journal
 43. Optimum
 44. Outsourcing More
 45. Państwo i Społeczeństwo
  https://repozytorium.ka.edu.pl/
 46. Podlaski Manager
 47. Pogranicze
 48. Przedsiębiorstwo Finansowe
 49. Przedsiębiorstwo Przyszłości
 50. Przegląd Organizacji
 51. Przegląd P
 52. Prawa Publicznego
 53. Rzeczpospolita
 54. Studia BAS
 55. Studia Oeconomica Posnaniensia
 56. Studia Podlaskie
 57. Świat Księgowych
 58. The Economist
 59. Ubezpieczenia Społeczne
 60. Współczesne Problemy Zarządzania
 61. Zawód Architekt Z:A
 62. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
 63. Zeszyty Naukowo Dydaktyczne
 64. Zmieniamy Podlaskie