Wirtualny WSFIZ - Jak wygląda u nas kształcenie zdalne?

Trwająca epidemia wirusa powodowała, że zajęcia prowadzone w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbywały się w formule online. Zaliczenia i egzaminy prowadzone były w trybie zdalnym, zgodnie z zasadami znajdującym się w Regulaminie Studiów.

Jak prowadzone są zajęcia w WSFiZ? Jakie technologie wykorzystuje Uczelnia?

  • Zajęcia w WSFiZ w Białymstoku odbywają się przy wykorzystaniu platformy MS TEAMS. Wcześniej została opracowana instrukcja ułatwiająca efektywne korzystanie z platformy zarówno dla wykładowców, jak i studentów. Każdy student otrzymuje indywidualny dostęp,
  • Dodatkowo zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu dedykowanej platformy e-learningowej – platformy e-studia, na której wykładowcy zamieszczają materiały dla studentów,
  • Studenci otrzymują bezpłatny dostęp do programu Office365
  • Studenci biorą udział w specjalnych wykładach online „Jak zbudować odporność psychiczną w świecie zmian”.
  • Kadra naukowa WSFIZ w Białymstoku bierze udział w specjalistycznych szkoleniach, pogłębiających wiedzę w zakresie efektywnego prowadzenia zajęć online.