Koło Naukowe „Kreatywność & Innowacyjność”

którego naukowym patronem jest Leonardo Da Vinci

w WSFiZ w Białymstoku

Opiekun naukowy Koła: dr Adam E. Szczepanowski

 

Celem działalności Koła Naukowego Kreatywność & Innowacyjność jest zainteresowanie studentów problematyką, zagadnieniami z zakresu kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości. Pragniemy, aby w gronie fachowców i studentów:

 • podjąć dyskusję i połączyć doświadczenie przedsiębiorców i naukowców w celu rozwijania ducha przedsiębiorczości,
 • obserwować i analizować tendencje rozwojowe w zakresie kreatywności i innowacyjności,
 • zaprezentować dorobek naukowy podejmujący problematykę zagadnienia,
 • badać perspektywy rozwoju kreatywności i innowacyjności,
 • zorganizować forum wymiany doświadczeń, umożliwiając w ten sposób przepływ informacji i wiedzy,
 • stawiać i rozwiązywać problemy związane z życiem społeczno-gospodarczym region kraju i uczelni.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • spotkania z członkami Koła Naukowego w ustalonych terminach (raz na 2 tygodnie),
 • spotkania gościnne z praktykami przedsiębiorczości rodzinne (wykłady, dyskusje, konwersatoria),
 • warsztaty dotyczące zarządzania, przedsiębiorczość oraz kreatywności i innowacji,
 • uaktywnienie forum wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu kreatywności i innowacji.

Nasze dotychczasowe najważniejsze osiągnięcia to:

 • zaprojektowanie gry uczelnianej: „Orły biznesu”,
 • przyjęcie do realizacji w 2019 r. zgłoszonego przez członków Koła naszego projektu do Budżetu Obywatelskiego Białegostoku „Z rodziną na pikniku w Białymstoku”.

zgłoszenie do J.M. Rektora WSFiZ innowacyjnych projektów, usprawnień dotyczących  funkcjonowania naszej Uczelni,

Dlaczego warto dołączyć do Koła Naukowego Kreatywność & Innowacyjność?

 1. Możliwość rozmowy ze specjalistami w różnych dziedzinach.
 2. Możliwość poznania nowych sposobów zarządzania sobą w czasie.
 3. Dodatkowe punkty do stypendium naukowego.
 4. Uczestnictwo w kole może być plusem w CV.
 5. Wyjścia integracyjne i wiele innych.

Spotkania członków Koła odbywają się najczęściej po Akademii Dobrych Praktyk (wykłady piątkowe z praktykami) lub w czasie pandemii COVID 19, zdalnie na Tem-sie (w ustalonym wspólnie terminie).