Sztandarowe cele:

  • upowszechnianie wiedzy za zakresu nowoczesnego marketingi i zachowań konsumenckich
  • projektowanie kampanii promocyjnych i wdrażanie nowych produktów na rynek przy współpracy z przedsiębiorstwami
  • współorganizowanie wykładów, semianariów, eventów, konferencji związanych z nowoczesnym marketingiem

W ramach działalności KNNM członkowie w praktyce realizują realne wyzwania zlecone przez przedsiębiorstwa.
Wartością dodaną dla uczestników Koła jest możliwość łączenia teorii z praktyką. W działalność organizacji zaangażowani są studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

W roku 2020 w ramach działań koła m.in.:

  • zaprojektowano kampanię promocyjną dla wody kokosowej
  • przeprowadzono burzę mózgów na temat nowej nazwy batona wprowadzanego na rynek polski
  • zrealizowano cykl praktycznych wykładów m.in. z tworzenia strategii marketingowej, skutecznej reklamy w social mediach, budowania persony, megatrendów na najbliższe lata.
  • projektowano standy do sprzedaży wody

Ważnym aspektem działalności KNNM jest integracja studentów, ale też możliwość kreacji i wyrażenia się siebie w ramach realizowanych projektów.

KNNM współpracuje na stałe z firmą Mercury S.A. W ramach kooperacji członkowie mają okazję zdobyć praktyczne doświadczenia i poznać ekspertów z branży nowoczesnego marketingu.