Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

dr Anna Iwacewicz-Orłowska

Konsultacje w czasie letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej 2019/2020

5.09.2020 (sobota) godz. 8.30-9.15 – MS Teams

7.09.2020 (poniedziałek) godz. 10.00 – 10.45 – MS Teams

14.09.2020 (poniedziałek) godz. 10.00 – 10.45 – MS Teams

e-mail: anna.orlowska@wsfiz.edu.pl