Seminarium w WANS pt. „Aktywność fizyczna Polaków a czynniki demograficzne”(23.02.24)

Szanowni Państwo!
zapraszamy do udziału w seminarium naukowym, które odbędzie się 23.02.2024 r. (piątek) o godzinie 10:00 w Auli im. Prof. Tadeusza Kasprzaka. Seminarium pt. „Aktywność fizyczna Polaków a czynniki demograficzne” poprowadzi Pani Prorektor dr Dorota Sokołowska, prof. WANS. Celem wystąpienia będzie analiza aktywności fizycznej Polaków, a w szczególności wykrycie zależności pomiędzy deklarowaną aktywnością (nieaktywnością) fizyczną a zmiennymi demograficznymi. Jako narzędzie badawcze wykorzystano metody statystyczne, między innymi wielowymiarową analizę korespondencji. Badanie przeprowadzono na ok. 18000 danych pochodzących z Diagnozy społecznej z wykorzystaniem pakietu Statistica.

Data publikacji

23 lutego 2024 r.

Seminarium w WANS pt. „Aktywność fizyczna Polaków a czynniki demograficzne”(23.02.24)