SEMINARIUM NAUKOWE: SPOŁECZNO-EKOLOGICZNA GOSPODARKA RYNKOWA (25-30.09.2022)

Po raz kolejny w ełckiej Filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbędzie się seminarium naukowe z cyklu „Społeczna Gospodarka Rynkowa”. Tematem tegorocznego spotkania jest Społeczno-Ekologiczna Gospodarka Rynkowa. W dniach 25-29 września 2022 obrady będą miały miejsce w Ełku, zaś w dniach 29-30 września 2022 w Warszawie.

 

Naukowe kierownictwo nad seminarium naukowym z cyklu „Społeczna Gospodarka Rynkowa” sprawują:

  • Elżbieta Mączyńska – Honorowa Prezes PTE, SGH
  • Daniel Lemmen – Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
  • Piotr Pysz (WSFiZ) – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 

PROBLEMATYKA SEMINARIUM

 

Oparta na fundamencie teorii ordoliberalizmu i zainaugurowana przez bońskiego ministra gospodarki Ludwiga Erharda w roku 1948 polityka społecznej gospodarki rynkowej (SGR) przyniosła w Niemczech Zachodnich szybki wzrost produkcji, dochodów oraz stabilizację ekonomiczną i społeczną. Sukces SGR zainteresował wielu ekonomistów i polityków. W Polsce społeczna gospodarka rynkowa została zapisana w artykule 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1977. W Traktacie Lizbońskim z roku 2008, dokumencie o charakterze konstytucyjnym dla Unii Europejskiej, społeczna gospodarka rynkowa stanowi jeden z głównych celów unijnej polityki gospodarczej i społecznej.

W dyskusjach dotyczących SGR skupiających się dotychczas jednak głównie na ukształtowaniu ram instytucjonalnych i polityki makroekonomicznej ukierunkowujących funkcjonowanie rynku na realizację zadań ogólnospołecznych, tj. pełne zatrudnienie i wyrównanie społeczne konieczne jest dokonanie radykalnego myślowego przełomu. Kryzys ekologii i ocieplenie Ziemi stanowiąc zagrożenie dla istnienia ludzkości wymuszają integrację tej problematyki w ramach dyskusji dotyczących SGR. W ramach seminarium i w bliższej oraz dalszej przyszłości oznacza to konieczność rozważania problematyki funkcjonowania nie tylko społecznej, ale także i przede wszystkim Społeczno-Ekologicznej Gospodarki Rynkowej. Przetrwanie ludzkości na naszej planecie zależy w wysokim stopniu od naszego sposobu myślenia o gospodarce i społeczeństwie w skali naszego globu.

 

PROGRAM SEMINARIUM

Zapraszamy Państwa na inspirujące debaty w czasie których eksperci z  Niemiec, Polski oraz USA będą rozmawiać o nowych  wyzwaniach dla SGR.

Program Seminarium Społeczno-Ekologiczna Gospodarka Rynkowa

Program Seminarium Społeczno-Ekologiczna Gospodarka Rynkowa 25-30.09.2022

Seminarium

Seminarium odbywa się w sposób stacjonarny w Ełku i Warszawie, aczkolwiek wystąpienia prelegentów oraz debaty seminarium będą transmitowane online.

 

ORGANIZATORZY SEMINARIUM:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 

 

 

 

 

Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie

Przedstawicielstwo Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Seminarium uzyskało dofinansowanie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Partnerem seminarium jest Muzeum Historyczne w Ełku

Data publikacji

20 września 2022 r.

SEMINARIUM NAUKOWE: SPOŁECZNO-EKOLOGICZNA GOSPODARKA RYNKOWA (25-30.09.2022)