Po uzupełnieniu formularza zapraszamy serdecznie do dziekanatu z kompletem dokumentów.

Stypendia

– socjalne
– Rektora (za wyniki w nauce)
– dla osób niepełnosprawnych
– jednorazowa zapomoga

Kwota średniego, rocznego stypendium dla jednego uprawnionego Studenta w roku akademickim 2019/2020:

Średnie stypendium za semestr zimowy:
3750 zł (socjalne)
4000 zł (Rektora)
7750 zł (razem)

Średnie stypendium za semestr letni:
3400 zł (socjalne)
3500 zł (Rektora)
6900 zł (razem)

Terminy rekrutacji

Nabór na studia w WSFiZ odbywa się dwa razy w danym roku akademickim.

Nabór jesienny:
od 15 czerwca do 15 września
nabór uzupełniający
od 16 września do 30 października
Nabór wiosenny (przemienny):
od 2 stycznia do 28 lutego
nabór uzupełniający
od 1 marca do 15 marca

Dla przyszłych studentów oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

Dokumenty do dostarczenia

– świadectwo dojrzałości
– 1 zdjęcie formatu dowodowego bez nakrycia głowy na jasnym tle
– dowód osobisty (do wglądu)
– dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej (do wglądu)
– dowód uiszczenia opłaty wpisowej (do wglądu)